Obrazy z życia i podróży

Xiąże trzymał zakład, że wszystko uzna prawdą, co ten powie.
Rozpoczął dworak opowiadanie najdziwaczniejsze, jako po sznurze kręconym z sieczki, łatając się urywanym od dołu, lazł do nieba, jako tam widział, wiele dziwnych a osobliwych
rzeczy. Xiąże śmiał się i potakiwał. Nareście ku końcowi bajki
dodał ów dworak. — Co mnie najbardziej tam zdziwiło, to żem spotkał prapradziada W. X.
Mości pasącego — świnie.
— A co to, to już bajka, zakrzyczał Xiąże, bajka, panie kochanku, żaden tego Radziwiłł nigdy nie robił; służyłem ja wprawdzie za kuchcika u Pana Gałeckiego, ale to co innego
i nie bez racij.
— W. X. Mość, przegrałeś zakład.
— No, no! Panie kochanku, z wami to tak zawsze, jeszcze mi opaskudził mego prapradziada!
Przy zamku Bialskim był niegdyś wspaniały zwierzyniec, o którym Rzączyński (*) wspomina, że w nim utrzymywano sześćset danieli, niedźwiedzie, wilki, dziki i zające w osobnych
dla nich poczynionych zagrodach.
Nie wiem czy nie w zamku także w Białej, widział tenże naturalista nasz (**) chowaną sławną potworę, dziecię o dwóch głowach, która mu powód dała do zawiązania dysputy, czy
to był jeden człowiek, czy dwóch ludzi ? Odniosł rozwiązanie do serca, które, pisze, jeśli było podwójne, dwóch było ludzi, bo serce jest źródłem życia.
Znać w tem Jezuitę Aristotelesowego ucznia. Tu także
---------------------------------------------
(*) Hist. Nat. p. 232.
(**) Hist. Nat. Cur. p. 352.
widział ten sam naturalista wielki krajowy onyx, misternie obrobiony (*).
Historja miasteczka Białej nie obfltuje w fakta zajmujące, nie zaszły w niem żadne wypadki, nic stanowczego dla kraju się nie stało. Żyło dla siebie i sobie.
Nazwisko Białej bodaj żeby nie miało związku z nazwaniem owego Hetmana Litewskiego Jana Białego, po którego córce Kiszka wziął wszystkie majętności, a z niemi i Białę, która
wprzód nim do Radziwiłłów, do Kiszków należała.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>