Obrazy z życia i podróży

Toczy się wózek maleńki, trzy w nim koniki tłuste w prostych szlejach, na kilimku paradnym otyły jegomość w siwej barankowej szubie — i on jedzie pewnie ulokować swoich pięćset
karbowanych, Koczyk i cztery konie pocztowe, młody _z _wąsikami jegomość wygląda z niego przez okulary, za nim wiodą konia loźnego — to gracz z kilkuset dukatami śpieszący na
djabełka, od którego powróci na perekladnej sam jeden..
Kareta sześć koni, kocz cztery, furgon z kuchnią, bryka z kaszą — Jaśnie Wielmożny wiezie pół procentu wierzycielom, z projektem pożyczenia kilkunastu tysięcy rubli.
Ewikcja na regularnych wypłatach procentu (w trzech pierwszych latach).
Jeszcze kareta, ledwie na niej za błotem rozeznasz hrabiowską koronę, kareta stara, ale liberja przy niej wieszająca się nowa, blada fizys wygląda oknem, Graf w wytartej
antenatowskiej szubie, jedzie kłaniać się tym, którym zapłacić nie może.
Najął dom drogo, straci na kontraktach i zapustach kilkadziesiąt tysięcy; nic zapłaci jednak nikomu, nic wie nawet czego mu się ci ludzie naprzykrzają tak nieznośnie.
Mój Telembesiu! powie do swego plenipotenta, zrób tam z niemi co, żeby mi ta szlachta w oczy nie lazła.
— Zapłacićby im!
—_ Mauvais plaisant!
_zapłacić, _quand on n'a pas Ie sou._
— Kilkadziesiąt.
—_ Taisez vous donc_ — jeszcze kto posłyszy, zawsze wyjeżdżasz z tem, ależ ja muszę żyć, poodnawiaj im skrypta, albo układaj się, albo zamknij im drzwi przed nosem.
— Przynajmniej JW. Pan, tej biednej wdowie.
— V_ous la protegez! _Telembesiu! musi mieć córkę czy co? Zawsze mi nią głowę obijasz. _C'est impossible._
— Ale ona z głodu umrze.
— A mamże ja umrzeć dla niej z głodu! — To nic tak wiele.
—_ C'est impossible_, wczoraj przegrałem 500 peców w djabełka, gdyby nie to — nic podobna mi — jeśli się odegram.
— Ale ona płacze JW. Panie, ona przeklina.
_— Vous etes dur, Telembesiu! _I ja płaczę, cóż chcesz?
i ja płaczę, i ja przeklinani, e_nfin _na to jesteś plenipotentem, _pour faire mes affaires.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>