Obrazy z życia i podróży

Oznaymujemy Wam iż doniesiona nam jest supplika przez PP.
Rad y Urzędnikow naszych Dwornych przy Boku Naszym będących imieniem mieszczan y żydów Naszych Brzeskich, iż w zachodzących differentiach, między pomienionemi mieszczany naszemi, a
Kahałem Brzeskim, które uspokoić zleciliśmy byli zeszłemu z tego świata Wielebnemu Andrzeiowi Osowskiemu Pisarzowi W. X. Litt. z kollegami Jego.
A że w prędkim czasie z tego świata cessit, zsyłaliśmy Wielebnego A. M. Galnskiego, a teraz Wy Wielebny i Wier.
Na: Których Nam w wielu functias dexteritas dobrze wiadoma i doświadczona, za Commissarzow Naszych naznaczywszy zsyłamy chcąc mieć abyście o czasie wyjazdu swego z sobą się
zniósłszy i o nim stronom przez Innotenscentie swe obwieściwszy, do Brześcia zjechali i tam po ufundowaniu Juryzdyki swey Commissarskiey we wszystkie prawa y przywileje tak mieszczan
iako y Żydow Brzeskich weyrzeli, grunta y place Juryzdyk Swieckich y Duchownych w mieście Brzeskim będących o które między niemi spor idzie zrewidowali i rozsądzili, i wszystkie
zachodzące differentie i pretensje omni meliori modo et forma rozsądkiem swym cominissarskim uspokoili postrzegaiąc iakoby Nas dalszey eo nomine nie zachodziły skargi, salva jednak do
Nas i Sądu Naszego Assessorskiego obodwom stronom in quantumque który dekret z ubliżeniem prawa widział się non nisi ad defininitiva sententia appellatione dopuścili.
Inaczey nie czyniąc dla Łaski Naszey Królewskiey. Dan w Jaworowie dnia szesnastego Mca Aprila Roku Pańskiego MDCLXXXII. Panowania Naszego VIII. Roku. Jan Król. (L. S. )
IX.
Mamy jeszcze w ręku naszem oryginał nadania uczynionego w roku 1651 dnia 6 Pazdziernika, przez Józefa Weliamina Rutskiego Metropolitę i Gabriela z Jelna Jeleńskiego Sędziego
Ziemskiego Brzeskiego, na Monaster Bazyljański SS. Piotra i Pawła w Brześciu; do którego osadzenia sprowadzeni byli Zakonnicy od Ś.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>