Obrazy z życia i podróży

Jan Kazimierz z Bożej Łaski Król Polski Wielki Xiąże Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Inflant: Smolen: Czcrnichowskie, A Szwedzki, Gotski, Wandalski Dziedziczny
Król, Oznaymuiemy tym listem Naszym komu to wiedzieć należy, Boskiey to szczegolney przypisuiemy providentiey, iż za nastąpieniem ze wszech stron na państwo Nam od Pana Boga
powierzone, nieprzyjacielskich conspiratij, podał wszechmocną Rękę z nieba, ze nachyloną y w zamęcie oppressiey nieprzyiaciclskiey Oyczyznę tę zostaiącą ad portum pristinae
libertatis reduxit.
Co jako grata memoria recolimus tak z wrodzoney naszey ku poddanym clementiey po recuperowaniu z rąk i oswobodzeniu ex iugo niewoli Moskiewskiey jako innych miast tak y miasta naszego
Brzeskiego y mieszczan w nim mieszkających za błogosławieństwem Bożem, a za odwagą i pieczętowaniem Naszym Oycowskim.
A widząc iż publica Calamitas przez zruynowanie nieprzyjacielskie tak ich dotknęła, że nie rychło, ani snadnie, ad pristinum vigorem fortun swoich, przyść mogą — nie jesteśmy
od tego abyśmy ich osobliwą naszą elementią wesprzeć nie mieli — Zostawiwszy zatym tychże mieszczan naszych Brzeskich; to jest Magistrat y pospólstwo, których imieniem sławetni
Gabryel Romanowski y Roman Matwiejewicz Burmistrze na Sejm teraźnieyszy sześć niedzielny wysłani, nam supplikowali, przy wszystkich prawach, wolnościach, swobodach od nayiasnieyszych
antecessorów naszych miłościwie im nadanych y od nas kon-firmowanych, waruiemy im to: aby od wszystkich ciężarów exactij podwód dawania, chleba, stanowisk, tez noclegów, pokarmowy
tak żołnierzom i w zaciągu Rptey będącym, jako y kommendantowi y żołdatom na fortecy zostaiącym wolni zawsze zostawali.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>