Obrazy z życia i podróży

Pisan w Berestiu Leta Bożoho Narozenja tysiacza piatsot osmdesiat tretioho, miesiaca Nojabra osmoho dnia. Podpis naszoje ruki hospodarskoje.
Stephanus Rex (L. S. ) Lew Sapeha Pisar W. K.
L.
VI. Przywilej Zygmunta III. roku 1614 Stycznia 15 dnia, nadany na myto od przekupniów słodu i drew. Zygmunt III.
z Bożej Łaski Król Polski Wielki Xiąże Litewski, Ruski, Pruski, Żimudzki, Mazowiecki, Inflandski, a Szwedzki, Gotski, Wandalski Dziedziczny Król.
Wszem w obec i każdemu z osobna komu by to wiedzieć należało.
Oznajmujemy iż My mając wzgląd na utrapienie i zniszczenie mieszczan naszych Brzeskich do którego z wielu miar jako przez żołnierza rozmaitego, tak pogotowiu teraz świeżo przez
ogień, z dopuszczenia Bożego przyszli, i aby tym do przyszłego poratowania przyjść mogli, zkądby mieli potrzeby miejskie odprawować, z łaski naszej pozwoliliśmy onym i tym listem
naszym pozwalamy, aby od Słodowników, którzykolwiek słody do Brześcia na targ przywożą, od każdej beczki słodu brali do skrzynki Miejskiej po groszu jednemu Litewskiemu, od wozu
drew po polanie jednym, czego zażywać do woli i łaski Naszej Królewskiej, co do wiadomości wszystkich którym by to wiedzieć należało, mianowicie obywatelom tamecznego Województwa
donosząc, chcemy mieć i rozkazujemy, aby pomienieni mieszczanie Nasi Brzescy w obieraniu przerzeczonego tego targowego sobie od nas danego dla woli i łaski naszej nie byli ni od kogo
turbowani, ale cale w onym według tego listu naszego zachowani byli, inaczej nie czyniąc dla łaski Naszej Królewskiej, na co dla lepszej wiary rękośmy się naszą podpisali i
pieczęć Naszą Wielkiego Xięstwa Litewskiego przycisnąć rozkazaliśmy, pisa w Warszawie Roku Pańskiego Tysiącznego sześćsetnego czternastego, miesiąca Januarij piętnastego dnia.
Zygmunt Król (L. S. ) E. Wołowicz Pisarz i Referendarz W. X. Littgo.
VII.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>