Obrazy z życia i podróży

Wład. Kościuszki który je z familijnego spisał zbioru. Składamy mu publiczne za to dzięki.
w ramionach Bugu i Muchawca.
Zamek wznosił się na wysokiem wzgórzu; lecz nie musiał być obszerny, gdyż Górnicki pisze, że Zygmunt I.
na Sejm tu przybywszy, nie mógł się w nim z całym dworem pomieścić; a Zygmunt August nadjechawszy z Wilna we dworcu Biskupim nad Muchawcem, zajął mieszkanie.
Założony Zamek przez Kazimierza w r. 1179. Dwakroć oblegany i brany przez Lwa Xięcia Łuckiego i Gedymina w r. 1319.
Sławniejsze Sejmy były tu w latach 1425, 1455, 1460, 1461, 1478, 1505 (gdy za poradą Glińskiego, Alexander panów Litewskich przeciwnych jemu, chciał uwięzić; co do skutku nie
przyszło, bo się namowy wydały) 1454. — 1653. Wr. 1593, tu się zebrał ów Synod Greków sławny, na którym zyskano podpisy do Unij.
Za Jana Kazimierza; oblegał Brześć Gustaw Król Szwedzki i Rakocy Xiąże Siedmigrodzki.
Po zdaniu się miasta, zamierzał Gustaw je fortyfikować; projekt ten widzieć można rysowany, w dziele Puffendorfa — W XVI wieku były tu drukarnie, z których najznakomitsza
Radziwiłłowska, wydała Biblja, dziś wielce rzadką, bo poźniej wykupioną na spalenie. Drukarnia dostała się Jezuitom Wileńskim.
Synagoga tutejsza, wedle Sapiehy* uważana była za jedną z najpierwszych w Europie. Herb miasta łuk z napiętą strzałą.
Za Bugiem przeciw starego Brześcia miasteczko, dawniej Błotkowem zwane, potem Terespolem; dość porządne w ostatnich czasach, lecz szczupłe.
Oto kilka dawnych aktów, objaśniających Historją Brześcia Litewskiego.
I. Przywilej Władysława Jagiełły, nadany mieszczanom Brzeskim, w Krakowie w dzień Wniebowzięcia Najśw.
Panny Marij 1590 r. Oryginał po łacinie, na pargaminie z pieczęcią przywiesistą najedwabnym sznurku zielonym.
Przywileju tego mamy tylko tłumaczenie nie dość dokładne aby je wypisać w całości, treść więc tylko przyłączamy.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>