Obrazy z życia i podróży

Dalej jeszcze stały w podwórcu: stajnie, studnia, znowu wieża i brama do górnego Zaniku.
Pod parkanem wiodącym ku górnemu Zamkowi, był lamus zamczysty z żelaznemi drzwiami i wieża w której złożono stary wzwód (most zwodzony) piątrowa.
Most do Zamku górnego stary był i chwiejący na palach, wpośrodku jego słała łaźnia dosyć porządna, z piecem polewanym i kominami; zamczysta.
W bramie u mostu był wzwód na biegunach żelaznych i fórta osobna. Brania ta równie jak pierwsza była mieszkalna, piątrowa.
Od bramy zaczynały się na okół wieże górnego Zamku, połączone z sobą zabudowaniem, stanowiącem jakby mur okólny.
Niektóre drzwi wież były łańcuchami zawlekane i zamykane kłódkami ze skoblami i kolcami. W środku stały inne budowle opuszczone.
Blankowanie wszystkie Zamku dranicami pointę, cieśninami pomoszczone. Całe opatrzenie zamku w r.
1597 stanowiły dwa tylko działa lane, z których jednemu brakło szruby; cztery serpentyny cale a piasty rozerwany, hakownic szesnaście, a jedna rozerwana, z której tylko sztuka
została (kawał), rusznic siedemnaście, prochownie osiem, ładunków do serpentyn sześć, kije do nabijania mosiężny i żelazny, rożnów żelaznych dwa, siarki kawał na dwie piędzi,
ołowiu sztuka niewielka, kul żelaznych niespełna trzy kopy, kamiennych, kop trzy! Strzeż Boże od nieprzyjaciela!
Zwracamy tu uwagę na kule kamienne, których znajdowanie na horodyszczach, czasem biorą, za oznakę oblężeń wytrzymanych w XIV wieku.
Pokazuje się ztąd, że w XVI jeszcze nie wyszły były z użycia zupełnie.
Nadzór nad tą bronią, miał puszkarz Zamkowy jeden (drugi był umarł) stary trzymał zato dwie włóki gruntu.
Powinien był strzelby opatrzeć, ochędożyć i co rok zrobię rusznic sześć.
Przez wzgląd na siwe włosy, dozwolono mu ich robić tylko po cztery; gdyż sam sobie wprzód dozwolił nic nie robić. Materjał skarb dostarczał.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>