Obrazy z życia i podróży

Oba Zamki otaczały wały, parkany dranicami kryte i wiele wieżyczek drewnianych także, rozmaitej wielkości.
Wchodząc mostem na rzekę Kobrynkę rzuconym, przechodziło się zaraz Bramę, opatrzoną we wrota i furtę dla pieszych.
Na dole w bramie było kilka komór, nad nią górne mieszkania z gankiem, w sieniach wszędzie dla wojska, dworu i czeladzi, wielkie murowane kominy.
Drzwi wszystkie w bramie i innych budowlach zamkowych, zamykały się na wrzeciądze, skoble żelazne, kolca, łańcuchy i kłódki.
W porządniejszych świetlicach nawet nad Bramą były klamki i antaby u drzwi, pobielane. W środku stały wszędzie lipowe lub sosnowe długie stoły, ławy z poręczami lub bez poręczy.
Piece były kaflowe, pisane (rysowane) ceglane lub czarnej okna z błon szklannych w drzewo lub ołów oprawnych.
Nazwiska błon, pozostały przywiązane do szyb, z czasów, w których okna istotnie w pół przeźroczystemi błonami zaciągano.
Ławy i stoły lipowe jak się domyślamy, z powodu wyboru drzewa, musiały być niejakiemi rzeźby ozdabiane; o tych jednak nasz inwentarz nic nie mówi.
Od bramy _w _lewo ciągnął się parkan dranicami kryty, a nad nim podobnaż wznosiła się wieża narożna.
Dalej był dom z komorami, świetlicami, komórkami, alkierzami, w którym ku wygodzie i ozdobie służyły stoły proste, ławy, piece, kominy. Niekiedy stała skrzynia dębowa pod stołem.
W lepszych izbach, okna były w ołowiu, za kratami żelaznemi.
Przy świetlicach pełno składów, komórek i sionek; wiele drzwi bez zawias i klamek; a ledwie jeden w całym zamku znajdował się zamek wnętrzny.
Za domem stała znowu na parkanie wieża piętrowa, pusta; potem jeszcze, mniejsza narożna.
Dalej ciągnął się sad ogrodzony w którym kilka śliw; grusz i jabłoni, piwnica i rodzaj altany nazwany gankiem, spiżarnia z piecem czarnym i kominem glinianym; potem dom jeszcze
podobny opisanym. W następującej wieży był młyn szrubowany. Z niej wychodziły drzwi na rzekę Muchawiec.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>