Obrazy z życia i podróży

Miał on wiarę, ale nie narodową; wiarę swego wieku, religją marzoną przez francuzkich filozofów.
Był cnotliwym, wierzył w Boga, ale nie okazuje się chrześcianinem, ani pismami, ani życiem. Dla tego także nie mógł być narodowym.
Poeta narodowy, winien w sobie skupić, wszystkie uczucia cechowe, zasadne ludu, towarzystwa, które przedstawia. Wpływ XVIII w.
zabił w nim wiarę i może to właśnie nie dozwoliło mu zostać narodowym poetą.
Psalmy przekładał jak piękne poezje, a sławne swe modlitwy ranną i wieczorną tak ułożył, że mogą je wszelkiej wiary ludzie odmawiać.
Nigdy mi się tez nie zda, aby Karpiński w całem znaczeniu wyrazu, był wielkim poetą; — że był poetą _serca, _jak go pospolicie mianują, to mimo złego smaku wieku w którym
żył i którego obyczaje powierzchownie przejść musiał, mimo form niesmacznych, mimo wszystkiego co zaciemia i mroczy jego serdeczność, chętnie zeznaję.
On jest z liczby tych poetów, którzy się dają bez uszczerbku tłumaczyć i zarówno uczuć wszędzie.
Niema w jego dziełach tego języka przesiękłego wyziewami swojskiemi, niema w stylu charakteru rodowitego, którenby go odznaczył od innych współczesnych.
Nareście ducha poezij, okoliczności co je dyktowały, przedmioty, proszę rozbierać, począwszy od Justyny do Platona — gdzież są narodowe?
Bywają historyczne, lecz takie tylko temata, które są jakby wspólne wszystkim historjom i w sercu każdego Kosmopolity oddźwięk znajdą.
Odmień w nich tylko imiona własne, a już po narodowości.
Niech przeto nikt nie myśli, iżbym uporczywie chciał sławie Karpińkiego ubliżać i ujmować, chcę go tylko, jak umiem i pojmuję, wytłumaczyć.
Karpiński jest dla mnie poetą niepospolitym, w tem, że potrafił w wieku zimnym, formalistycznym, w wieku fraz i dowcipnych facecij poetycznych, pisać z żywego serca.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>