Obrazy z życia i podróży


_Trzeba było odpocząć, utrudzonym w biegu._
_I my tu nie na zawsze_, _tylko na noclegu._
Nie sądźmy go surowo i żegnając cichy Kraśnik, powiedzmy — Pokój prostej duszy jego!
Bo i on był z wielkiej liczby ludzi, którym świat z uścisku swego zostawił kolce w piersiach i marszczki na czole.
* * *
Niektórzy krytycy nasi, uznają Karpińskiego narodowym poetą; nie umiejąc sobie inaczej popularności pieśni jego wytłumaczyć.
Słów kilka o tem jeszcze; Karpiński zawsze, (zdaniem naszem) jest tylko poetą XVIII w. nie bardziej od innych narodowym.
Dla czegoż jest popularnym? pytają.
Bo Karpiński przemawia do serc ogółu, tem właśnie na com wyżej napomknął — egoizmem, Natchnienie jego z tego tylko źródła pochodzi.
On jeden prawda ze swojego wieku przemawia do serc, bo cała plejada jego spółczesnych którzy pieli pieśni konwencjonalne, pieśni odlane w formie zużytej, wytartej i starej,
złożone z ogryzków myśli i ułamków obrazków; nie ma w sobie elementu serdecznego, nic, z czemby sympatyzować można.
Jak na zimno tworzyli i szlifowali swoje dzieła, tak na zimno się ich czyta.
Jako artyści mają oni swoje zalety, lecz pytam artysta tylko artysta, czem może być dla tłumu, jak może być popularnym, gdy jedynie formę artystyczną ma na celu?
Naruszewicz więc, Trębecki, w części Krasicki, że nie są popularni, a Karpiński nim jest (niezbite fakta tego dowodzą) to nie z powodu, że Karpiński bardziej od nich narodowy.
Dla tego tylko, że poeta — egotysta czerpał z serca, uczułem sercem być może, gdy tamci tylko rozumem krytykowani, rozbierani, ocenieni.
Tem jest Karpiński wyższy od nich i tem ma prawo do popularności, którą jego śpiewy zyskały, że śpiewając o sobie, o tem co istotnie czuł, malował z prawdziwej natury, może
więc być uczutym przez każdego; mianowice gdy uczucia śpiewane przez niego są z rodzaju tych, na które we wszystkich sercach jest miejsce.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>