Obrazy z życia i podróży

Dla ciekawych muszę tu dołączyć genealogją Karpińskiego, którą własnoręcznie zapisaną znalazłem w xiędze imion szlacheckich powiatu Prużańskiego, w roku 1798 Stycznia 1/12
dnia,
" Pradziad Piotr Karpiński, który podpisał się na Elekcij Augusta II, z ziemi Nurskiej; Prababka Teressa Zielińska, dziad Krzysztof Mikołaj; babka Marjanna Winnicka, ojciec
Jędrzej Karpiński, matka Rozalja Spendowska, Franciszek syn Jędrzeja Karpiński, ma lat 54 (1798 r. ) bezżenny.
Dom Karpińskich pieczętuje się herbem Korabiem czyli Łodzią (sic) z masztem bez żaglów, korab żółty, w polu czerwonem, z masztem szarym jak się przyłącza wyobrażenie (tego
brak) Franciszek ma possessją prawem emfiteutycznem nadaną sobie, Kraśnik zwaną, w powiecie Prużańskim leżącą, na którą przywilej składa się.
Takowa Kolonja podług ostatniej rewizyi ma dusz męzkick 21, żeńskich zaś 18, żyje w powiecie Prużańskim, folwarku swoim Kraśnik, rangi niema żadnej.
Takową procedencją domu mego ręką własną podpisuję — Franciszek Karpiński."
Mylił się Karpiński, herb Korab z Łodzią mieszając.
W istocie pieczętował się Korabiem; jego rodzinę, z Nurskiej ziemi pochodzącą, wspominają genealogowie iż wydała kilku sławnych wojowników, mianowicie Szymona z Karpina
Korabczyka, który był pod Cecorą i w wielu innych bitwach tamtych czasów.
Grób naszego Karpińskiego jest w Łyskowie, niedaleko majątku Chorochowsżczyzny, kupionego przezeń w ostatnich leciech.
Kształt nagrobku, jest niezgrabny, zupełnie— Napis na nim, jaki sam obrał, z pierwszego wiersza elegij: _Powrót do domu _
"Otóż mój dom ubogi —" Lecz koło Kraśnika, w małym
lasku, są śliczne drzewy zielonemi ocienione mogiłki, na których przyzwoiciejby było spać Sielaniście, niż pod murem Łyskowskiego kościoła.
Tam w kątku, prostym kamiennym płotem opasanym, tam było jego miejsce, na ziemi, którą oblał swym potem, rękami uprawiał, pieśniami wsławił.
Tam, gdzie jeszcze wytarte dwa wiersze nad bramką, przypominają poetę, uczuć smutnych, spokojnych, łzawych, egotycznych.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>