Obrazy z życia i podróży

Za Sielanki, zapłacono Sielanką, kawał prostej ziemi, za kawał prostej i prostodusznej poezij. Inne były nagrody Naruszewicza, bo jakże też inne poezje!
Wiele tam Ód do różnych osób, wiele Od na różne uroczystości, w jednym tylko tomie.
Z wielu listów autografów Karpińskiego, które mi się czytać zdarzało, żaden poetycznej duszy nie objawia, dopiero podpis, oznujmuje sławnego kochanka, trzech Justyn. O smutna dolo!
umrzeć tak w kącie odludnym i przeżyć siebie! Bo przy schyłku Karpiński, nic już nie pisał i wierszy swoich nic pamiętał nawet. Talent jego wprzód uleciał, niż dusza.
Pan Franciszek za życia był dość próżny, lubił pochwały, kadzidło, poważania i uwielbienia dowody odbierać, lubił w obec ludzi bogatych i znaczących, ze swoją arystokracją
talentu wystąpić; czuć też umiał żywo każdą najmniejszą grzeczność, przez którą przeglądała cześć dla jego dzieł.
Nie miał on wysokiego, wszechstronnego i silnego talentu; lecz prosty, naiwny, szczery, często energiczny mocą prostoty swojej, pisał tak jak wielka część ludu myśli, śpiewa i
mówi; nie zdając sobie sprawy z myśli i śpiewu.
Z oryginalnych jego poezij te są najmocniejsze, które są egotyczne, opierające się na uczuciu własnem, wewnętrznem, nie na obserwacij i wcieleniu się w inną indywidualność.
Tak powszechnie i zasłużenie chwalony _Powrót do domu, _jest najsamolubniejszą, najpiękniejszą z jego elegij, ktowie czy nie z dziel wszystkich.
Zupełnie zfałszowany smak XVIII wieku, umiał jednak tę piękność prostą ocenić — sercem.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>