Obrazy z życia i podróży

Wniosku tego nie potrzeba większą ilością dowodów popierać.
Ogólna fizjognomja miasteczka tego, składa się z rysów właściwych innym jemu podobnym, z błota przerzynanego brukiem, brudnych, (choć nie wszystkich) domków, żydów poważnych,
żydówek brudnych, pijanych mieszczan w szarych kapotach, kilku starych inwalidów załogi, wyschłego zawsze Muchawca (nie bez przyczyny rzeką Muszą nazwanego) urzędników powiatowych
i obywateli. Niema tu ani kontraktów, ani sławnego jarmarku, ani nic oryginalnego, excentrycznego. Ma jednak powiat swoje ciekawości, bo gdzież ich niema, poszukawszy?
Białowieżską puszczę, żubry i pamiątkę Karpińskiego.
Pisało już tak wielu o tej puszczy, że mnie od tego ochota odpadła.
Żubr, którego Białowieża, jest ostatniem schronieniem, znajduje się litografowany po wszystkich magazynach.
O Karpińskim chociaż także dosyć pisano, łatwo się coś dodać znajdzie.
Żubr jest jak był zawsze Żubrem tylko, Karpiński jako człowiek codzień prawie był inny, choć ciągłe jeden na pozór; dla tego tysiąc rzeczy nowych w jego życiu znaleść można.
Naiwny ten poeta mieszkał w Kraśniku, gdzie do dziś dnia, skromny jego drewniany domek, stoi niedaleko od drogi.
Dwa ganki z daszkami, dwoje drzwi, żadnego okna od dziedzińca—oto powierzchowna jego postać; za nim gęsty las jodeł, w koło wytrzebione pola ocienione lasami, las, las i las na
wszystkie strony.
Tu poeta serca mieszkał długo, tu razem, ze swemi chłopkami, jak w pamiętnikach wzmiankuje, wydzierał i uprawiał rolę; modlił się do Boga, o wschodzie słońca na poblizkiem
wzgórzu. Znali go dobrze wszyscy i szanowali. Ciągle jego utyskiwania na niewdzięczność ludzi, które bezżenna starość podsycała, nie były ze wszystkiem sprawiedliwe.
Lubił się skarżyć i ubolewać; lecz któż winien ze nie dostał ani Biskupstwa, ani Starostwa, ani pieniędzy, chociaż się delikatnie do nich przymawiał i na niewdzięczność
użalał!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>