Obrazy z życia i podróży

nigdy Cyceronowe paradoxa tak zimne nam się nie wydały, jak woda rzeczki przed wschodem słońca, z której dzwoniąc zębami, wyskoczyliśmy wracając do zimnej kąpieli w łacinie.
I nie myślcie, że tłumaczenie to nad którem noce nam schodziły, było zadaniem szkolnemi i nie samiśmy je sobie zadali.
— Pomnisz ty to jeszcze Adamie??

— Ja wszystko pamiętam, jednej zda się chwili nie straciłem z tej przeszłości, którą miło mi wspomnieć dziś jeszcze.
Pamiętam i ciebie łagodny uczony Professorze Walicki, któryś mnie na drogę filologicznej nad językiem pracy, zastanowienia wprowadził, któryś podał myśl tej historij języka
polskiego, leżącej po dziś dzień w tece, czekając rozpalonego kominka.
— Pamiętam zdrowe twoje rady, serdeczne przywiązanie do mowy, której czystości broniłeś, którąś chciał nieskażoną wlać w usta uczniom twoim.
I twe uszanowanie dla Kopczyńskiego i twój wstręt do wyrazu —_ przedstawiam; _barbarzyńskiego, naturze języka wbrew przeciwnego.
Trzebaby też być niewdzięcznym, żeby takich rzeczy nie pamiętać.
Zaczęte w Białej jeszcze powieści, porzuciłem już, porzuciłem poezje, wziąłem się do języków, a w szczególności języka swojego.
— Zaszczepiona chęć zgłębienia jego zasad, natury przeszłości, pozostała na długo w umyśle.
Pod wpływem to, nauczyciela którego już nie miałem w Wilnie, począłem zbierać materjały do dziejów języka, chronologiczne wypisy z dzieł; wreście układać _Glossarium.
_To ostatnie dzieło którego bez wątpienia nigdy nie dokonam, mogłoby być użytecznem.
W niem miały się zawrzeć wyrazy wyszłe zupełnie z użycia z objaśnieniem kiedy były używane, w jakiem znaczeniu i kiedy je zarzucono; wyrazy które zmieniły znaczenie na inne;
jakich jest bardzo wiele i t. p. Wyciągi z Lindego stały się podstawą Glossarium, ale przybyło do nich z czytania mnóstwo wyrazów, wiele znaczeń.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>