Obrazy z życia i podróży

— Tym czasem xiązki których łatwiej dostać było można, pocieszały po suchych zadaniach.
Xiążki te bez żadnego wyboru chwytane, rozprzęgające wyobraźnią, zapalające ją, często szkodliwe, tyle tylko na mnie wpływały, żem coraz jaśniej widział iż pisać muszę.
Pisałem więc bez odetchnienia gryzmoląc, a nie bardzo pilnie się ucząc. Z niepojętą też ciekawością biegałem po starym Lublinie.
Pamiętam jak na Farnym Kościele zewnątrz znajdujący się dawny, wpół zatarty zrysowałem napis.
Była to pierwsza antykwarjuszowska próbka; a professor znalazłszy ją, jakkolwiek matematyk, nie wziął mi jej za grzech wcale.
Lublin więcej ożywiony, mniej zrujnowany, nietyle przemawiał starożytnością swoją do mnie.
W nim pamiątek szukać nie można było, wszystkie pokryła pobiała i potynkowali odnawiacze.
Zamek, pamiętny nauczycielstwem Długosza, tylą wojnami, najazdami; począwszy od Mindowsa i Lubarta; świeżo w nowo-gotyckim szkaradnym smaku wyrestaurowany, stał się więzieniem.
Jakże w nim, patrząc na żółte ściany, myśleć było można o ubiegłych wiekach?? — Dziejów Lublina, już w xięgach tylko, szukać było potrzeba.
Kościół Farny założony wedle tradycij przez Leszka Czarnego podobno, najposępniejszą i najbardziej przemawiającą miał powierzchowność.
On jeden i kilka pustych po przedmieściach rozrzuconych przypomniało, ze tu dawniej kilkadziesiąt ich liczono.
Inne w nowe się ubrały sukienki i zaparły swej dawności, którą bielidłem i fryzurą, pokryć usiłowały.
Lublin z łaski architektów, wyglądał za tamtych czasów, jak stara kobieta w nowych, nie do jej wieku sukienkach, które nie pokrywając lat, czyniły ją tylko śmieszną.
Chodziliśmy na nabożeństw o do Kościoła Dominikanów, w którym podpisana została sławna Unja, i stół podobno ukazywano, gdzie ten akt obu państw reprezentanci, podpisami
stwierdzili.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>