Obrazy z życia i podróży

Godna wspomnienia, ze Sapieha jeden, który na lampę wieczystą fundusz postanowił, jakby na zjadliwą przekorę żydom, na ich synagodze Kodeńskiej, oparł go.
W ostatnich czasach (1750. ) kościół miewał dziesięciu xięży, Infułata, Manssjonarza, Kaznodzieję i Katechistę Jezuitę.
W kościele znajduje się wiele bardzo napisów i nagrobków Sapieżyńskich, niektóre niebardzo dawne, inne jako Jana Siemionowicza Sapiehy, z dawniejszego Ruskiego przerobiony.
Po lewej ręce kościoła, mury kaplicy od góry do dołu, okryte są portretami Sapiehów, począwszy od najdawniejszych czasów, aż do ostatniego młodziuchnego Jenerała Artyllerij
— Piękna, ciekawa pamiątka, najlepsza historja strojów męzkich polskich, któraby warta była upowszechnienia, rysunkiem, bo kto wie, czy kiedy gorliwym pobielaczom ścian
zczerniałych nie przyjdzie na myśl, portretów tych powyrzucać? Tyleśmy już rzeczy w tym rodzaju widzieli, że się i tego spodziewać można.
A jednak rysownik, artysta, mógłby tu wyczerpać wiele materjałów, wiele typów twarzy ciekawych, wiele strojów któreby się użyć dały.
Zalecamy artystom naszym obejrzenie tej Kaplicy; a równie i Cerkwi starożytnej na Zamku, architektury gotyckiej, XV wieku, u nas, podobno, (o ile wiemy) najlepiej dochowanego pomniku.
Cerkiewki tej sklepienia śmiałe i zewnętrzne ozdoby zastanawiają.
Z cegieł bowiem różnobarwnych, układano zykzaki, które z obu stron wchodowych drzwi są odmienne, a wyżej w murze inkrustowane są cegiełki polewane i złocone, z wyobrażeniami
świętych. Część ich już ciekawi powyjmowali.
Nad chórem jest nagrobek słowiański; a po kręconych wschodach, wdrapawszy się na sklepienia, pięknym widokiem w stronę Bugu i łęgów nasycić się można.
W kościele tutejszym znajduje się nagrobek dziecięcia, zamordowanego przez żydów.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>