Obrazy z życia i podróży

uwolnił Sapiehę od klątwy, rzeczy zabrane z Rzymu darował, dekret Nuncjatury dawniejszy, z akt publicznych wymazać rozkazał, a za pokutę tylko dokończenie kościoła i pielgrzymkę
do Rzymu naznaczył — Dodał jeszcze w podarunku, zamiłowanemu w świętościach Sapiezie, relikwje, goleń i część głowy S.
Kasprycego Męczennika — Dopełniając lekkiej bardzo, za niedające się wytłumaczyć i zrozumieć przestępstwo, kary, wyjechał Sapieha do Rzymu pożegnany przez Króla Władysława,
któren mu dał nawet charakter poselski, rad że się go z kraju pozbył, gdyż tym czasem nowy Sejm r.
1655 zbliżał się, na którym rzeczy wiary tyczące się, a w ów czas tak drażliwe traktować miano znowu, i rozbierano podaną propozycją małżeństwa Królewskiego projektowanego
ż córką Fryderyka Xięcia Palatyna Renu, protestanta, o co hałas był wielki, gdy większość Katoliczki pragnęła na tron.
Mikołaj ujechał dy do Rzymu, gdzie mile przyjęty od Papieża, i zupełnie mu już uwięziony obraz darowany został: potem przez Kommissją Nuncjaturze Apostolskiej daną, Biskupowi
miejscowemu (Łuckiemu) obraz wnieść do kościoła zaczętego w Kodniu polecono, a Sapiezie przysiądz, że on i relikwje też same były, które z Rzymu uwiozł.
Historyk cytuje wielką liczbę napisów pokładzionych przy relikwjach i obrazach w Kościele; relikwij tych uwiozł Sapieha z pięćdziesięciu świętych.
Mijamy już resztę mniej zajmującą historij obrazu — Wspomina jeszcze Sapieha pamiętną dla Kodnia bytność tu z Brześcia Karola Gustawa; pożar r.
1680 któren miasto i kościół zniszczył. Jan Kazimierz do Kodeńskiego obrazu, ofiarował wielki rubin; August II. plebanją Hoszczańską, wcielił do Infułacij Kodeńskiej.
Za dwudziestego czwartego Biskupa Łuckiego, Plebanje Kodeńska i Wisznicka w probostwa przemienione, około r. 1651. Infułacja nadana w r. 1710. Tytuł nowy Kościoła Ś. Anny. W r.
1686 konsekrowany nowy kościół.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>