Obrazy z życia i podróży

Polacy nie będąc obowiązani przywykli pościć wigilje do Świąt N. Panny, i przysłowie o tem świadczyło, że kochali Marją, Królowę swoją.
Pierwsza stara pieśń dochowana do dzisiaj, była o Bogarodzicy, najpiękniejsze legendy są o matce sierot, orędowniczce grzesznych, opiekunce najbiedniejszych.
Tam święte Jej stopy zostały wyryte na kamieniu, któren pobożny lud całuje, indziej łzy Jej uświęciły źródło, które zdrowie daje; nad niem kapliczka i obraz Bożej Matki, bo
Jej skuteczność wody winni — Indziej pracowitemu rolnikowi, Królowa niebios ukazała się na drzewie gruszkowym.
A wszędzie wybierała sobie ulubionych, z najbiedniejszych, z ubogich, z tych którym świat ciężkie jarzmo pracy i niewoli nałożył, a co je dla Miłości Bożej, nieśli,
dziękując za krzyż swój — Kiedy się pełna jasności objawiła, nie ukazała się możnym i wielkim, nie wyciągnęła ręki ku panom, Matka Boga urodzonego w stajence i w żłobie;
modlącym się pastuszkom, ubogim braciszkom zakonnym, cnotliwym niewiastom; pokazywala się Królowa Niebios, Matka Miłosierdzia!
W moim rodzinnym kątku, wśród błót Białych, jest także w drewnianej kapliczce, cudowny obraz Bogarodzicy; śliczne przy nim podanie.
Mówią, że pielgrzym szedł z Rzymu i niósł obrazy — Znużony usiadł na wzgórzu odpocząć i usnął.
A we śnie ukazała mu się Najświętsza Panna, która mu rozkazała, aby jeden z obrazów w tem miejscu zostawił.
Poszedł więc obudziwszy się do pana wioski, który przyjął ten dar nieba i pierwszą kaplicę postawił naszej patronce.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>