Obrazy z życia i podróży

Dawniej wesela, uczty, biesiady, albo pacierze, pobożnej starej xiężnej; dziś godziny więźniem, godziny stworzeń głupieli, spodlonych, występnych. — A wszystko jednakowo!
Szczęk łańcuchów tych ludzi, był dla mnie, pomnę, najstraszniejszym dźwiękiem — obawiałem się ich tak bardzo, nieśmiałem spojrzeć na nich, gdy przechodzili ulicą i
uciekałem gdym zbliżających się usłyszał.
Zamczyska dziedziniec pusty, zarosły był zielem, zamek pusty także, straszliwie pusty, bo wyjąwszy boczną oflicynę, w której mieszkał ktoś jeszcze, wydając się tam jak
jaskółka pod dachem; reszta murów była mieszkaniem duchów, bajek, sów i wróbli.
Sale stały, ogromne, smutne, puste, zawalone potłuczonemi szkłami okien; ledwie dawnego życia ślady pisały się po murach w otłuczonych gipsach, w których się lęgły wróble, w
malowanych naddrzwiach.
Osobliwością zamku, były dwa żebra wielkoluda (w istocie kości wieloryba o których niżej będzie) i kociół duży, w którym jak niosło podanie, Radziwiłł któryś kąpał się
w winie, a tym winem potem zapewne, ślachtę sejmikową poił. Pańskie brudy, tak jeszcze spodlonym smakowały!
Był tam i tradycjonalny zwierciedlany niegdyś pokój, w którym (wedle tych którzy wszystko do ostatecznych konsekwncji posuwają) miała być też i podłoga zwierciadlana.
Zakrawałoby to jednak na facecją z czasów Ludwika XV, której u nas trudno dać wiarę.
Na najwyższem piętrze zamku (ile zapamiętam) w murze był niewielki luft, który przez całą jego wysokość, aż do podziemnych schodził sklepień i kończył się studnią.
Rzucaliśmy tam kamienic i nastawiali ucha, jak długo obijając się o ściany, padały coraz ciszej, coraz głębiej, aż plusnęły w wodę.
Były tam i ślady małego teatrzyku nagórnem piętrze.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>