Obrazy z życia i podróży

Rodzice zwykle patrzyli w związkach na kolligacją, dogodności majątkowe, względy pieniężne, na nasycenie osobistej dumy i własny interess; dzieci musiały słuchać, a że
wychowanie nie szczepiło w nich potrzeby tego, co dziś zowiemy miłością, uczuciem; zaspokajały się, skoro tylko charakter spólnika lub spólniczki losu, nie przeciwił się im.
I szczęśliwi byli w małżeństwach dawniej, lecz warunki tego szczęścia, dla nas dziśby nie wystarczyły.
Nie długo żyła X.
Anna z mężem, owdowiała mieszkała w Białej, gdzie tak wiele śladów swej dobroczynności zostawiła. Oto jeszcze para rysów z jej życia.
Bibljotekę swoją, którą dostatnią miała z heretyckich i gorszących xiąg pilnie oczyściła, W przytomności natenczas X.
Wernera, dość drogo w Hamburgu zapłaconą 100 talarów xięgę — pod tytułem Clavicula Salomonis, w kosztownej oprawie, jak skoro jej powiedziano, że była czarnoxięzka, zaraz
spalić kazała. Na lat dwa przed śmiercią, gdy tenże X. Werner na S.
Annę z rozkazu jej miał mieć kazanie w Białej, zawoławszy go w wilją wieczorem do siebie, przykazała mu aby z ambony nic o niej z okoliczności dnia tego nie mówił, dodając:

Świętą Annę chwalcie mój Xięże w kazaniu, a pokazaniu mnie grzesznicę świętym modlitwom proszę polecać.
Cala była oddana pobożności, dobroczynności, ubogim swoim i modlitwie — "Widzieć było można nieraz na dziedzińcu obszernym zamkowym w Białej, seciny ubogich żebraków, którym
ona jałmużnę ręką swoją codziennie rozdawała, a ci ją nie inaczej tylko matką ubogich zwali, i za jej karetą tłumem chodzili." -
Chwaląc ją z życia X.
Werner Kanonik Łucki, tak opisuje dawne kobiece zatrudnienia, już za jego czasów zmienione — "Słyszycie, nad włóczką i krosienkami lub przy kądzieli siedzieć, to to fortia
białogłowskie, to dzieła ich odwagi, w ręku igła, pałasz, to kopja, zgoła męztwo niewieście, w ręku niepróżnujących.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>