Obrazy z życia i podróży

Po południu widzi Xiężniczka znaczne do wesela przygotowania, nie wie zaś o żadnej negocjacij małżeństwa (ani pod ten czas Xiąże JMość był przytomnym w Wilnie), w tym każe
Babka, ubierać Xiężniczkę do ślubu. Strwoży się na niespodzianą wieść Xiężniczka, ni o czem nie wiedząca, spyta skromnie, z zwykłem uszanowaniem dla babki. Z kim też to?
każe brać ślub babka? Surowic za tę ciekawość (?
) strofowana od babki, tę tylko wzięła odpowiedź, iż podług staropolskiego zwyczaju, nie prędzej aż u ołtarza zobaczy, komu ma ślubować. I tak się też stało.
Bo gdy z wielką pompą i paradą z pałacu Sapieżyńskiego wprowadzono do kościoła, przed tymże Matki Najświętszej Ś. Michalskiej ołtarzem, i przed JW.
Konstantym Brzostowskim Biskupem Wileńskim, Officjantem stanęła do ślubu, dopiero postrzegła JO. Xię-cia JMości stawającego też do ślubu.
Przetoż serdecznem westchnieniem Boskiej Opatrzności, oraz matce Najświętszej Opiekunce, głębokie oddala dzięki.
— "Dodajmy do tego, że miała na ów czas lat szesnaście Xiężniczka.
— Serce się ściska, czytając o takiem barbarzyństwie — Lecz dla czegoż dawniej przymus taki, powszechny w kraju, w bardzo małej liczbie małżeństw ciągnął za sobą niezgodne
i złe pożycie? Inny był świat trochę, inne wychowanie usposobiało do tego.
Mężczyzna jako mężczyzna, kobieta jako kobieta, każdy i każda byli równi, nie było serca jak dziś, nie było uczucia; było to sobie po zwierzęcemu, ale dla rodziców wygodnie.
— Daję ci rnęża, mówiono córce — Powinna była mężem jakiego dano kontentować się.
— Daję ci żonę, mówiono synowi, i syn padał do nóg, dziękował nie patrząc — Dzisiejsze czytelniczki zadrżą pewnie czytając o ślubie X. Anny.
Ze wszelką czcią winną dawnym czasom i zwyczajom, niepodobna nie uznać, że takie narzucanie związków, było uciemiężeniem rodzicielskiem, które tylko brakiem uczucia W
dzieciach, i troskliwością o ich dobro, rodziców, wymówić się daje.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>