Obrazy z życia i podróży

"
Niezmierne jej pochwały w kazaniach na pogrzebowych obchodach mianych, rozrzucone, tak są przesadzone, źe z nich wyobraźenia prawie o charakterze jej wyciągnąć nie podobna.
Taki to jest skutek przesady. Zakazała X. Anna pochwalnych mów na pogrzebie swoim, woli jej nietylko że zadość
----------------------------------------
(*) Kazanie pogrzebowe.
E odivr.
(**) Kazanie w Uzie. d 10 Sept. 1747 r.
nic uczyniono, lecz zgwałcono najdziwniejszą nadętością i przesadą.
Zacytujem tu z tych mów pochwalnych, niektóre charakterystyczne szczegóły jej życia; mijając już początki jak zawsze cudowne, chorobę i uzdrowienie łaską i cudem Studzieńskiego
obrazu. — Wychowywała się X. Anna u babki z Hlebowiczów Sapieżynej Wdzinej Wileńskiej, potem, oddana do klasztoru Klaryssek w Wilnie, do Wizytek w Warszawie, przeszła ztamtąd do PP.
Sakramentek i wreście na dwór Marij Kazimiry. Tu ją przyszły mąż poznał, to jest zdaleka zobaczył, bo posłuchajcie, jak ją za mąż wydano.
"Gdy tandem powróciła do babki, pisze jej biograf, JW.
Hetmanowej, przy której już w Słonimie, już w Wilnie rezydowała, w takiej karności i skromności ze wszelką subjekcją (poddaniem się) na wolą babki żyła, iż nic własną wolą
nie poczynała, żadnych sobie partij nie obierała, żadnych inklinacij, affektu nie miała, w żadne się partykularne przyjaźni nie wdawała, lubo wielu godnych i znacznych nawijało
się konkurentów. Ze nakoniec gdy już babka postanowiła wydać ją za JO. Xiążęcia JM. Karola Stanisława Radziwiłła Kanclerza W. X. L.
(słuchajcie przykładu który z godnych ust, samejże JO. Pani słyszałem)— pewnego dnia soboty, każe jej babka i wszystkim dworu swego damom być nabożnemi do N.
Panny, w cudownym w Wilnie obrazie w kościele S. Michała, i tam kommunikować, co chętnie z partykularną dewocją Xiężniczka wykonała.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>