Obrazy z życia i podróży

, widziałem je memi oczyma, wonią wdzięczną i nad-
------------------------------------
(*) X. Flor. Jaroszewicz. Matka Świętych f. 462.
przyrodzoną z niego wynikającą uczułem.
Ciało bynajmniej i nos nawet nieskażone, ręka prawa (bo lewa słyszę jest w Połocku) tak wolna jak u żywego, da się podnosić, którą ucałowałem. Ubior Biskupa cały, jak nowy etc.
"Zestawują to ciało z ołtarza, w dzień świętego na inny nizki, po prawej ręce kościoła ołtarz, gdzie je lud czci i całuje relikwje.
Jest powieść, o odkąszonym, przez kogoś z całujących rękę, palcu z pierścieniem bogatym biskupim i cudownem wykryciu kradzieży.
Oprócz opustoszałej dziś kaplicy zamkowej, jest tu jeszcze kaplica przy klasztorze Panien Miłosierdzia, założona przez tyle razy już wspomnioną Xiężnę Katarzynę z Sobieskich
Radziwiłłowę siostrę Jana, a żonę Xięcia Michała Kazimierza Wojewody Wileńskiego. Anna z XXąt Sanguszków Radziwiłłowa, wyjednała dla tej kaplicy odpust z Rzymu, na dzień Ś.
Karola; opatrywała ona klasztor; co lat trzy starała się o sprowadzenie siostr Panien z Francij, pomnożyła fundusze, dała srebra i apparaty kościelne.
Za jej czasów było panien zakonnych sześć, a sześćdziesiąt sierot. Taż poboźna pani utrzymywała tu jeszcze szpital wdów, których jedynym obowiązkiem było, modlić się za XX.
Reformatów.
Ulubioną tej Pani rezydencją była Biała (*). Tu ona wnuki swoje chowała, jak przypominał im, po śmierci babki, na jej pogrzebie, X. Jan Teodor Werner (**).
— "Przypomnijcie sobie tylko jako przed trzema laty z wami się X. Teofilo i Katarzyno w Białej cieszyła. J.
Oświecona Babusia wasza, jako u małego stolika z wami siedząc, potrawki krajała, talerzyki podawała, jak się z wami pieszcząc od radości nieraz łzami zalewała.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>