Obrazy z życia i podróży


lu w rozbitej skale; w Leżajsku u Franciszkanów, gdzie jeden zawieszony, a wiele innych wykopano.
Zwykle wszędzie z tych szczątków przedpotopowych źwierząt, lud układał bajeczki swoje o Olbrzymach.
Klasztor i kościół XX. Reformatów założony w r. 1671. pod tytułem P.
Marij Anielskiej przez X.
Katarzynę z Sobieskich Radziwiłłowę (inni chcą (*) przez Michała Kazimierza na Ołyce i Nieświeżu) i we wszelki opatrzony porządek "według ubóstwa naszego, ale dosyć ozdobnie"
pisze historyk zakonu (**).
Poprawę fundacij i uposażenie większe kościoła przyznają kazania pogrzebowe Xiężnie Annie z Sanguszków Radziwiłłowej, która z Paryża sprowadziła do ołtarzy jednakowe ozdoby.
Kościół XX. Bazyljanów, niewiadomo kto pierwszy ufundował. Być to musiała przed XVII wiekiem stara Cerkiew, do której się potem XX.
Bazyljanie przesiedlili, w roku 1690 za fundacją Xięcia Karola Stanisława
---------------------------------------
(*) Niesiecki. T. III. f. 837.
(**) X. Florjan Jaroszewicz.
Matka Świętych f. 160.
Radziwiłła approbowaną Konstytucją. W r.
1747 jeszcze kościół murowany nie był dokończony; pomagała do wzniesienia poczętych murów Xiężna Anna z Sanguszków Radziwiłłowa.
Miała nawet podobno postanowienie cały kościół zmurować swym kosztem, ale niewiadomo z jakich przyczyn, do skutku to nie przyszło.
Przyczyniał się do fabryki kościoła Xiąże Karol Stanisław Radziwiłł Kanclerz W. X. L., mąż X. Anny.
W tym kościele spoczywa ciało Błogosławionego Józafata Kuncewicza, kanonizowanego przez Urbana VIII. Leżało ono wprzód, nim kościół wymurowano, w kaplicy Zamkowej (*) do r.
1747 i potem jeszcze czas jakiś, od przywiezienia z Połocka, w czasie wojen z Rossją, na Podlasie.
"Będąc w Białej, (pisze Xiądz Florjan Jaroszewicz, którego wyrazy pełne wiary pobożnej wypisuj cm) po odprawieniu przed niem Mszy Świętej otworzone było, przez X.
Generała Zakonu S. Bazylego W.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>